Vi har i 2020 oppgradert klubbhuset med å skifte ut gammel kledning og veranda. Det planer videre å oppgradere garderober og belegg i hovedetasjen. Styret planlegger å søke midler til dette i 2021 og disse oppgraderingene er avhengig av støtte. Det vil komme mer info rundt dette etterhvert.