Trimgruppa i Langangen har som målsetning å tilby ulike aktiviteter som et supplement til de andre gruppene, fra tre år og oppover. De fleste av trimgruppas aktiviteter foregår i skolens gymsal, men noen av aktivitetene foregår også i omkringliggende områder og andre steder i nærmiljøet. Trimgruppa opplever god aktivitet i de ulike gruppene, og dette er på grunn av innsatsen til både barn og foreldre i Langangen. Foreldre som stiller opp og tar både treneransvar og initiativ til aktivitetene, og barna som viser stor glede og innsats, gjør at vi får et godt og allsidig aktivitetstilbud for barn og voksne i Langangen. I tillegg til foreldre som stiller opp, har vi som regel også gleden av ekspertise innenfor enkelte aktiviteter, som turn, skyting, ski, rulleski og dans.

Gruppene som er underlagt trimgruppa i LIL er Nøstetrening, Idrettskolen, Herretrimmen, Mixtrimmen og Joggegjengen. I tillegg til gruppene arrangerer trimgruppa friidrettsdag hver høst for barn fra 3 år og oppover, og trimgruppa setter også opp en dag hvor det er mulig for de som ønsker det å ta idrettsmerket.

Hvis du ønsker å starte opp en aktivitet så kontakt leder av Trimgruppa Jan Richard Andresen 92462921