Om Herretrimmen:
Herretrimmen er et tilbud som tar utgangspunkt i en times trening i gymsalen en dag i uka. Aktivitetene er knyttet til ulike typer ballspill; innebandy, volleyball, fotball m.m. Kontaktperson for herretrimmen er Stian Andersen.

Om Mixtrimmen:
Mixtrimmen er et tilbud for kvinner og menn som ønsker å drive med diverse ballspill i gymsalen en time i uka. Aktivitetene er først og fremst ulike typer ballspill. Kontaktperson for mixtrimmen er Tonje Rustad.

Om Joggegjengen:
Joggegjengen er et tilbud for voksne som har lyst å jogge seg en tur i nærmiljøet og bedrive ulike former for styrketrening i gymsalen. Kontaktperson for joggegjengen er June M. Andersen.

Om arrangementer:
Friidrettsdagen blir arrangert hver høst i regi av trimgruppa. Datoen for arrangementet varierer fra år til år, så informasjon om datoen blir lagt ut på hjemmesiden når det nærmer seg.  Dagen er åpen for barn fra 3 år og oppover, og aktivitetene består blant annet av 60 meters løp, kasting av liten ball, lengdehopp og spydkast. Alle deltagere får premier og det er servering av mat og drikke til barna.

Idrettsmerket:
Hver høst er det mulig å ta idrettsmerket for de som måtte ønske det. Datoen varierer noe fra år til år, ytterligere informasjon om endelig dato foreligger på her på hjemmesiden når dagen nærmer seg.